İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
Adres Hükümet Konağı Kat:2 
Telefon 352 437 53 07 Dahili:121
Web adresi -
 
 
 
 
 
      HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
S. NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN
(İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN
(Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır.
Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Kayseri  İl
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının,
vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
30 GÜN
(İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN
(Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI (KİRA)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
30 GÜN
(İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN
(Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI
(Bir Defaya Mahsus Para/ 
Periyodik Nakit)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN
(İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN
(Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN
(İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN
(Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)
    (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen  başvurular değerlendirilmek üzere en geç
14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
14 GÜN
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
14 GÜN
8
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
7 GÜN
9
AFET DESTEKLERİ
(Deprem,Yangın,
Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2  Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
7 GÜN
10
TERÖR ZARAR YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Terör zararı tespit tutanağı
7 GÜN
11
PROJE DESTEKLERİ
(GELİR GETİRİCİ PROJELER)                      
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır.
Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..
30 GÜN
12
PROJE DESTEKLER
(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ,
İSTİHDAM EĞİTİM
PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır.
Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
13
2022 SAYILI KANUNA GÖRE YAŞLILIK, ÖZÜRLÜ, BAKIMA MUHTAÇ, ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI BAŞVURUSU
1- Başvuru Formu
2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu
4- İlgili yönetmeliğin 2-c maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge
5- İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu
7 gün
14
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI  KANUNU GEREĞİNCE (GELİR TESPİTİ)
1-Matbu dilekçe,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-Hane halkı çalışanlarına ait maaş bordrosu.
20 gün
15
EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YÖNELİK YARDIM
SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 Gün
16
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI
SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 Gün
17
ÖKSÜZ YETİM AYLIĞI
SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 Gün
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim    : Şakir KÜRKLÜ
Unvan: Vakıf Müdürü
Adres : Y. Doğan Mah. H.Ahmet YESEVİ
Cad.No: 1 (Kaymakamlık Binası)
Tel       : 0 352 437 23 44
Faks    : 0 352 437 23 22
e-Posta:
 
İkinci Müracaat Yeri:
İsim    :     Zekeriya GÜNEY
 
Unvan:    Talas Kaymakamı
Adres :  Hükümet Konağı/Talas
Tel      :       0 352 437 23 22
Faks   :       0 352 437 23 22
e-Posta: