Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğünün 16.07.2018 tarih ve 1050099 sayılı yazısı ekinde alınan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmaz malların 2886 Sayılı Kanuna göre  açık teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.