2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ncı maddesi ve bu Kanunun Uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin 3 ncü maddesinin (a) fıkrası gereğince Kanunda belirtilen ilgili kurumların görüşleri de alınarak İlçemizde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları Kayseri Valiliğinin 17/01/2018 tarihli OLURU ile kesinleşmiştir.